Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.08.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPA14

32,13 EUR

Eva Jacková

Obec Gemerská Poloma

25.08.2017

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 342/2017

Neuvedené

Branislav Ferenc

Obec Gemerská Poloma

25.08.2017

Dohoda číslo 17/43/52a/88

60/2017

574,92 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Gemerská Poloma

24.08.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

MPB7

15,63 EUR

Ján Valko

Obec Gemerská Poloma

23.08.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPB2

31,94 EUR

Mgr. Alica Nemčková

Obec Gemerská Poloma

22.08.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

MPB27

36,41 EUR

Mária Cirbusová

Obec Gemerská Poloma

22.08.2017

Zmluva o zabezpečení ubytovania

58/2017

6,00 EUR

Martin Klapák

Obec Gemerská Poloma

21.08.2017

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 304/2017

Neuvedené

Mikuláš Zubatý

Obec Gemerská Poloma

21.08.2017

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 276/2017

Neuvedené

Marian Žúdel

Obec Gemerská Poloma

21.08.2017

Zmluva o dodávke elektriny

59/2017

Neuvedené

Magna Energia Piešťany

Obec Gemerská Poloma

21.08.2017

Kúpna zmluva - 05/2017

KZ 5/2017

3 725,00 EUR

Skupina predávajúcich

Obec Gemerská Poloma

18.08.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPA36

56,22 EUR

Marcela Palečková Šoltésová

Obec Gemerská Poloma

16.08.2017

Zmluva o dielo

64/2017

500,00 EUR

Ondrej Kristof

Obec Gemerská Poloma

16.08.2017

Kúpna zmluva a zrušenie vecného bremena

KZ 8/2017

356,00 EUR

Skupina predávajúcich

Obec Gemerská Poloma

15.08.2017

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 268/2017

Neuvedené

Miriam Gargušová

Obec Gemerská Poloma

15.08.2017

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 735/2017

Neuvedené

Štefan Garguš

Obec Gemerská Poloma

15.08.2017

Kúpna zmluva - 10/2017

KZ 10/2017

26,00 EUR

VÚB Leasing, a. s.

Obec Gemerská Poloma

11.08.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

MPB51

33,93 EUR

Mária Badinová

Obec Gemerská Poloma

11.08.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

MPA131

20,00 EUR

Mária Badinová

Obec Gemerská Poloma

11.08.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

MPA80

28,84 EUR

Peter Krasničan

Obec Gemerská Poloma

11.08.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

MPA53

26,20 EUR

Peter Krasničan

Obec Gemerská Poloma

10.08.2017

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 633/2017

Neuvedené

Miroslav Ďuriček

Obec Gemerská Poloma

10.08.2017

Zmluva o zabezpečení ubytovania

53/2017

6,00 EUR

ROD-HAR, s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

09.08.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPB26

24,21 EUR

Mária Antalová

Obec Gemerská Poloma

09.08.2017

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 533/2017

Neuvedené

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rožňava

Obec Gemerská Poloma

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: