Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
05.09.2017

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 746/2017

Neuvedené

Ján Cirbus a manž. Helena

Obec Gemerská Poloma

05.09.2017

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 317/2017

Neuvedené

Ján Cirbus

Obec Gemerská Poloma

04.09.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPC69

37,84 EUR

Ing. Miloslav Brezňan

Obec Gemerská Poloma

04.09.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPC68

20,00 EUR

Ing. Miloslav Brezňan

Obec Gemerská Poloma

04.09.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPC54

40,00 EUR

Ing. Miloslav Brezňan

Obec Gemerská Poloma

31.08.2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

66/2017

1 000,00 EUR

Fond na podporu umenia

Obec Gemerská Poloma

30.08.2017

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 439/2017

Neuvedené

Jaroslav Kučerák a Žaneta

Obec Gemerská Poloma

30.08.2017

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

72/2017

13,28 EUR

KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Gemerská Poloma

28.08.2017

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 248/2017

Neuvedené

Štefan Romok Kušnier, Mária Romok Kušnierová

Obec Gemerská Poloma

25.08.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPA17

20,00 EUR

Eva Jacková

Obec Gemerská Poloma

25.08.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPA14

32,13 EUR

Eva Jacková

Obec Gemerská Poloma

25.08.2017

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 342/2017

Neuvedené

Branislav Ferenc

Obec Gemerská Poloma

25.08.2017

Dohoda číslo 17/43/52a/88

60/2017

574,92 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Gemerská Poloma

24.08.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

MPB7

15,63 EUR

Ján Valko

Obec Gemerská Poloma

23.08.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPB2

31,94 EUR

Mgr. Alica Nemčková

Obec Gemerská Poloma

22.08.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

MPB27

36,41 EUR

Mária Cirbusová

Obec Gemerská Poloma

22.08.2017

Zmluva o zabezpečení ubytovania

58/2017

6,00 EUR

Martin Klapák

Obec Gemerská Poloma

21.08.2017

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 304/2017

Neuvedené

Mikuláš Zubatý

Obec Gemerská Poloma

21.08.2017

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 276/2017

Neuvedené

Marian Žúdel

Obec Gemerská Poloma

21.08.2017

Zmluva o dodávke elektriny

59/2017

Neuvedené

Magna Energia Piešťany

Obec Gemerská Poloma

21.08.2017

Kúpna zmluva - 05/2017

KZ 5/2017

3 725,00 EUR

Skupina predávajúcich

Obec Gemerská Poloma

18.08.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPA36

56,22 EUR

Marcela Palečková Šoltésová

Obec Gemerská Poloma

16.08.2017

Zmluva o dielo

64/2017

500,00 EUR

Ondrej Kristof

Obec Gemerská Poloma

16.08.2017

Kúpna zmluva a zrušenie vecného bremena

KZ 8/2017

356,00 EUR

Skupina predávajúcich

Obec Gemerská Poloma

15.08.2017

Kúpna zmluva - 10/2017

KZ 10/2017

26,00 EUR

VÚB Leasing, a. s.

Obec Gemerská Poloma

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: