Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.09.2021

Zmluva o zabezpečení odbornej praxe

71/2021

Bezodplatne

Stredná odborná škola obchodu a služieb

Obec Gemerská Poloma

20.09.2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2019-56/13

67/2021

390 208,57 EUR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Gemerská Poloma

16.09.2021

Kúpna zmluva

69/2021

30,00 EUR

Ján Ďuriček

Obec Gemerská Poloma

07.09.2021

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 390/2021

Neuvedené

Tomáš Kotlár

Obec Gemerská Poloma

07.09.2021

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Z-SOC 9/2021

0,20 EUR

Emília Chocholová

Obec Gemerská Poloma

06.09.2021

Zmluva o dielo

68/2021

64 206,22 EUR

Tisza Richard Rožňava

Obec Gemerská Poloma

31.08.2021

Nájomná zmluva

58/2021

150,17 EUR

Mariana Šomšáková

Obec Gemerská Poloma

31.08.2021

Nájomná zmluva

57/2021

150,17 EUR

Dominika Fajdeková

Obec Gemerská Poloma

31.08.2021

Nájomná zmluva

61/2021

135,50 EUR

Romana Kacarová

Obec Gemerská Poloma

31.08.2021

Nájomná zmluva

65/2021

152,22 EUR

Mgr. Jurina Ferenčíková

Obec Gemerská Poloma

31.08.2021

Nájomná zmluva

64/2021

152,22 EUR

Mgr. Katarína Benedik

Obec Gemerská Poloma

31.08.2021

Nájomná zmluva

63/2021

135,50 EUR

Ing. Peter Gajdoš

Obec Gemerská Poloma

31.08.2021

Nájomná zmluva

62/2021

135,50 EUR

Ing. Michal Trojan

Obec Gemerská Poloma

31.08.2021

Nájomná zmluva

60/2021

135,50 EUR

Ing. Ľubomír Greško

Obec Gemerská Poloma

31.08.2021

Nájomná zmluva

59/2021

121,03 EUR

Jaroslav Sklenár Šestina

Obec Gemerská Poloma

31.08.2021

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Z-SOC 8/2021

0,20 EUR

Otto Maroši

Obec Gemerská Poloma

30.08.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

47/2021/1

12 500,00 EUR

JM1 s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

27.08.2021

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Z-SOC 7/2021

0,20 EUR

Viera Ferencová

Obec Gemerská Poloma

26.08.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o podmienkach rozšírenia distribučnej siete

75/2019/1

Neuvedené

SPP - distribúcia Bratislava

Obec Gemerská Poloma

23.08.2021

Zmluva o zabezpečení ubytovania

56/2021

8,00 EUR

Martin Tokarčík

Obec Gemerská Poloma

17.08.2021

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 583/2021

Neuvedené

Ján Breznaník, Juliana Breznaníková

Obec Gemerská Poloma

17.08.2021

Mandátna zmluva o poskytovaní služieb externého projektového manažmentu

54/2021

4 938,30 EUR

Mičátek Consulting

Obec Gemerská Poloma

16.08.2021

Zmluva o budúcej zmluve o odovzdaní a prevzatí objektov - vyvolaných investícií do vlastníctva a správy

44/2021

Neuvedené

Slovenská správa ciest

Obec Gemerská Poloma

13.08.2021

Zmluva o zabezpečení ubytovania

52/2021

8,00 EUR

Mgr. art Peter Mlích

Obec Gemerská Poloma

12.08.2021

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-514-04772

66/2021

1 000,00 EUR

Fond na podporu umenia

Obec Gemerská Poloma

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: