Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.05.2017

Dohoda číslo 17/43/052/24

27/2017

6 219,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Gemerská Poloma

19.05.2017

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

24/2017

1 700,00 EUR

Ing. Žigmund Szathmáry, audítor

Obec Gemerská Poloma

17.05.2017

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 618/2017

Neuvedené

Alica Nemčková

Obec Gemerská Poloma

17.05.2017

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 227/2017

Neuvedené

Marian Dorkin

Obec Gemerská Poloma

17.05.2017

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 26/2017

Neuvedené

Kristián Červenák, Ľudovít Červenák

Obec Gemerská Poloma

16.05.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

MPA151

20,49 EUR

Tatiana Nemčková

Obec Gemerská Poloma

16.05.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

MPA150

28,06 EUR

Tatiana Nemčková

Obec Gemerská Poloma

15.05.2017

Zmluva o dielo

44/2017

16 603,20 EUR

PM IT s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

15.05.2017

Zmluva o zabezpečení ubytovania

25/2017

6,00 EUR

DACH, s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

12.05.2017

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 371/2017

Neuvedené

Stanislav Kučerák

Obec Gemerská Poloma

12.05.2017

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 136/2017

Neuvedené

Ján Rusňák, Jakub Kučerák

Obec Gemerská Poloma

11.05.2017

Kúpna zmluva

KZ 07/2017

19 000,00 EUR

Skupina predávajúcich

Obec Gemerská Poloma

11.05.2017

Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie

23/2017

Neuvedené

W-Control, s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

10.05.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPB123

24,65 EUR

Vladimír Kniška

Obec Gemerská Poloma

10.05.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPB122

10,00 EUR

Vladimír Kniška

Obec Gemerská Poloma

09.05.2017

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 164/2017

Neuvedené

Kirfamex s.r.o

Obec Gemerská Poloma

09.05.2017

Komisionárska zmluva

34/2017

Neuvedené

Ústredie ľudovej umeleckej výroby

Obec Gemerská Poloma

05.05.2017

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 239/2017

Neuvedené

Marian Ďuriček

Obec Gemerská Poloma

05.05.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov

26/2017

20,00 EUR

Pozemkové spoločenstvo Gemerská Poloma

Obec Gemerská Poloma

03.05.2017

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 734/2017

Neuvedené

ARNIKA ROŽŇAVA s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

02.05.2017

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 123/2017

Neuvedené

Štefan Tomášik

Obec Gemerská Poloma

27.04.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

MPA288

20,00 EUR

Božena Antalová

Obec Gemerská Poloma

27.04.2017

Dohoda č. 30/2017/54-CnTP-A3

20/2017

87 405,50 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Gemerská Poloma

26.04.2017

Dodatok č. 1 k zamestnávateľskej zmluve

19/2017

Neuvedené

AXA d.d.s., a.s.

Obec Gemerská Poloma

25.04.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

MPA230

20,00 EUR

Ružena Gazdíková

Obec Gemerská Poloma

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: