Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.02.2017

Kúpna zmluva KZ 02/2017

KZ 02/2017

31,00 EUR

Mária Henriczyová

Obec Gemerská Poloma

28.02.2017

Kúpna zmluva KZ 103/2015

KZ 103/2015

832,00 EUR

Jarmila Hippová

Obec Gemerská Poloma

27.02.2017

Zmluva o zabezpečení ubytovania

9/2017

9,00 EUR

Michal FEDOR - ITES

Obec Gemerská Poloma

27.02.2017

Zmluva o zabezpečení ubytovania

8/2017

9,00 EUR

ITES Vranov, s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

24.02.2017

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

2/2017/1

332 945,66 EUR

Ing. Viliam Čech

Obec Gemerská Poloma

23.02.2017

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Z-SOC 3/2017

0,20 EUR

Mária Gunárová

Obec Gemerská Poloma

23.02.2017

Zmluva č. 001/2017

Z 1/2017

0,00 EUR

Skupina predávajúcich

Obec Gemerská Poloma

23.02.2017

Kúpna zmluva KZ 58/2016

KZ 58/2016

409,20 EUR

Mária Kováčová

Obec Gemerská Poloma

23.02.2017

Kúpna zmluva KZ 44/2016

KZ 44/2016

164,60 EUR

Skupina predávajúcich

Obec Gemerská Poloma

22.02.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPC24

20,00 EUR

Emília Dovalová

Obec Gemerská Poloma

22.02.2017

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

18/2017

600,00 EUR

Ing. Žigmund Szathmáry, audítor

Obec Gemerská Poloma

21.02.2017

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 7/2016

Neuvedené

Igor Ďuriček

Obec Gemerská Poloma

21.02.2017

Kúpna zmluva KZ 69/2016

KZ 69/2016

875,60 EUR

Skupina predávajúcich

Obec Gemerská Poloma

18.02.2017

Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu

12/2017

0,00 EUR

Metodicko-pedagogické centrum

Obec Gemerská Poloma

16.02.2017

Mandátna zmluva

10/2017

4 200,00 EUR

INPRO POPRAD, s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

16.02.2017

Dodatok č. 1 k dohode 16/43/52a/258

99/2016/1

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Gemerská Poloma

15.02.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

MPB84

45,94 EUR

Ing. Branislav Školník

Obec Gemerská Poloma

15.02.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

MPA121

20,00 EUR

Ing. Branislav Školník

Obec Gemerská Poloma

15.02.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

MPA101

20,00 EUR

Ing. Branislav Školník

Obec Gemerská Poloma

15.02.2017

Mandátna zmluva

5/2017

5 000,00 EUR

INPRO POPRAD, s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

10.02.2017

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Z-SOC 2/2017

1,40 EUR

Ondrej Chochol

Obec Gemerská Poloma

08.02.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPB154

40,00 EUR

Július Benedik

Obec Gemerská Poloma

08.02.2017

Kúpna zmluva KZ 22/2016

KZ 22/2016

297,00 EUR

Skupina predávajúcich

Obec Gemerská Poloma

06.02.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPC88

20,00 EUR

Mgr. Zuzana Hanuštiaková

Obec Gemerská Poloma

06.02.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPC73

20,00 EUR

Juraj Lipták

Obec Gemerská Poloma

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: