Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
01.12.2016

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 584/2016

Neuvedené

Štefan Šmelko a manž. Emília

Obec Gemerská Poloma

01.12.2016

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 424/2016

Neuvedené

Ondrej Dovica

Obec Gemerská Poloma

01.12.2016

Kúpna zmluva KZ 53/2016

KZ 53/2016

55,00 EUR

Milan Ruman

Obec Gemerská Poloma

30.11.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPB258

20,00 EUR

Emília Šmelková

Obec Gemerská Poloma

30.11.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPB257

20,00 EUR

Emília Šmelková

Obec Gemerská Poloma

30.11.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPB256

40,00 EUR

Emília Šmelková

Obec Gemerská Poloma

30.11.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPB246

20,00 EUR

Emília Šmelková

Obec Gemerská Poloma

30.11.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPB53

14,20 EUR

Mária Ďurajová

Obec Gemerská Poloma

30.11.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta

MPB50

20,00 EUR

Milan Lipták

Obec Gemerská Poloma

30.11.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta

MPA218

40,00 EUR

Milan Lipták

Obec Gemerská Poloma

30.11.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta

MPA104

17,72 EUR

Milan Lipták

Obec Gemerská Poloma

30.11.2016

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

133/2016

45,50 EUR

KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Gemerská Poloma

30.11.2016

Dohoda č. 16/43/012/77

112/2016

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Gemerská Poloma

30.11.2016

Dodatok č. 1

90/2015/1

0,00 EUR

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Obec Gemerská Poloma

29.11.2016

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 500/2016

Neuvedené

Marta Murzová

Obec Gemerská Poloma

29.11.2016

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 420/2016

Neuvedené

Jaroslav Krištof a manž. Denisa

Obec Gemerská Poloma

29.11.2016

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 281/2016

Neuvedené

Helena Molnárová

Obec Gemerská Poloma

29.11.2016

Dodatok č. 1

129/2016/1

Neuvedené

Mesto Rožňava

Obec Gemerská Poloma

28.11.2016

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 459/2016

Neuvedené

MVDr. Matej Zatroch

Obec Gemerská Poloma

28.11.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPB10

20,00 EUR

Ladislav Šramko

Obec Gemerská Poloma

28.11.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPA11

16,06 EUR

Ondrej Greško

Obec Gemerská Poloma

28.11.2016

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 272/2016

Neuvedené

Ľubomír Breznen

Obec Gemerská Poloma

28.11.2016

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 133/2016

Neuvedené

Ondrej Madáč, Ľudmila Šomšáková

Obec Gemerská Poloma

25.11.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPB216

20,00 EUR

Miroslav Šimšík

Obec Gemerská Poloma

25.11.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPB79

12,92 EUR

Miroslav Šimšík

Obec Gemerská Poloma

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: