Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18.10.2016

Zmluva o prenájme náhradnéo zdroja elektriny

96/2016

10,00 EUR

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Gemerská Poloma

17.10.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPB36

20,00 EUR

Milan Dovala

Obec Gemerská Poloma

17.10.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta

MPA34

40,00 EUR

Miroslava Puškášová

Obec Gemerská Poloma

17.10.2016

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 417/2016

Neuvedené

Jozef Galajda, Monika Galajdová

Obec Gemerská Poloma

13.10.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPB162

20,00 EUR

Júlia Mlynáriková

Obec Gemerská Poloma

13.10.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPB32

40,00 EUR

Zuzana Žúdelová

Obec Gemerská Poloma

13.10.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta

MPB77

20,00 EUR

Zuzana Cirbusová

Obec Gemerská Poloma

13.10.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta

MPB26

40,00 EUR

Zuzana Cirbusová

Obec Gemerská Poloma

13.10.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta

MPA93

40,00 EUR

Zuzana Žúdelová

Obec Gemerská Poloma

13.10.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta

MPA24

20,00 EUR

Zuzana Žúdelová

Obec Gemerská Poloma

13.10.2016

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 623/2016

Neuvedené

Ondrej Kristof

Obec Gemerská Poloma

13.10.2016

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 83/2016

Neuvedené

Ľudmila Dovčíková

Obec Gemerská Poloma

12.10.2016

Zmluva o nájme hrobového miest

VPC121

23,03 EUR

Jaroslav Madáč

Obec Gemerská Poloma

12.10.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPC87

41,09 EUR

Zuzana Lavrincová

Obec Gemerská Poloma

12.10.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPC57

40,00 EUR

Ľudmila Valková

Obec Gemerská Poloma

12.10.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPB218

40,00 EUR

PaedDr. Milan Ďuriček, CSc.

Obec Gemerská Poloma

12.10.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPB166

17,56 EUR

PaedDr. Milan Ďuriček, CSc.

Obec Gemerská Poloma

12.10.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPB161

40,00 EUR

Ľudmila Valková

Obec Gemerská Poloma

12.10.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPB130

20,00 EUR

Ľudmila Valková

Obec Gemerská Poloma

12.10.2016

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 475/2016

Neuvedené

Vladimír Lipták

Obec Gemerská Poloma

12.10.2016

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 238/2016

Neuvedené

Ivan Bronďoš a Lillian Bronďošová

Obec Gemerská Poloma

12.10.2016

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 57/2016

Neuvedené

Jana Javorková

Obec Gemerská Poloma

11.10.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPB183

20,00 EUR

Gabriela Košuthová

Obec Gemerská Poloma

11.10.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPA20

40,00 EUR

Zuzana Čipková

Obec Gemerská Poloma

11.10.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta

MPB63

40,00 EUR

Zuzana Čipková

Obec Gemerská Poloma

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: