Obsah

 

 

Od 01.01.2023 sú zmluvy zverejnené v centrálnom registri zmlúv.  Pre vyhľadávanie kliknite na odkaz tu.

 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11.05.2022

Dohoda o ukončení zmluvy o dielo

15/2022/1

Neuvedené

CASON CONSULTING a.s.

Obec Gemerská Poloma

10.05.2022

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

14/2022/1

22 270,00 EUR

Elkoplast Slovakia s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

09.05.2022

Zmluva č. 3220707 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

24/2022

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Gemerská Poloma

09.05.2022

Mandátna zmluva o obstaraní záležitostí investora

25/2022

5 622,00 EUR

ABNKA, s.r.o

Obec Gemerská Poloma

03.05.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 21.11.2012

23/2022

Neuvedené

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Gemerská Poloma

25.04.2022

Dohoda číslo: 22/43/054/88

22/2022

7 336,24 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Gemerská Poloma

22.04.2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPA46-1

20,00 EUR

Mgr. Zuzana Hanuštiaková

Obec Gemerská Poloma

21.04.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

13/2022/1

269 174,10 EUR

CASON CONSULTING a.s.

Obec Gemerská Poloma

21.04.2022

Dodatok č. 1/2022

21/2022

podľa dodatku

Fúra s.r.o. Rozhanovce

Obec Gemerská Poloma

13.04.2022

Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve a realizácii zberu alebo výkupu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu č. 14 22 03

29/2022

podľa cenníka

Brantner Gemer s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

13.04.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

19/2022

7 600,00 EUR

ŠK Polom Gemerská Poloma

Obec Gemerská Poloma

12.04.2022

Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č.: OPKZP-PO1-SC111-2019-56/13/270

18/2022

390 208,57 EUR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Gemerská Poloma

12.04.2022

Kúpno-predajná zmluva

17/2022

6 900,00 EUR

Slavomír Sabadoš

Obec Gemerská Poloma

07.04.2022

Kúpna zmluva č. Z - 05/2022

5/2022

179,60 EUR

Skupina predávajúcich

Obec Gemerská Poloma

07.04.2022

Dodatok č. 1 - Zaradenie motorového vozidla do súboru

79/2020/1

162,00 EUR

KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Gemerská Poloma

06.04.2022

Dodatok č. 2 k poistnej zmluve 4419013124

77/2020/2

175,76 EUR

KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Gemerská Poloma

30.03.2022

Zmluva o dielo

16/2022

581 936,39 EUR

CASON CONSULTING a.s.

Obec Gemerská Poloma

29.03.2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

MPA36

20,00 EUR

Ján Chanas

Obec Gemerská Poloma

25.03.2022

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve

11/2022/1

138 720,00 EUR

EURIS PRO-AGRO, s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

24.03.2022

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 2/2022

Neuvedené

Ing. Štefan Greško

Obec Gemerská Poloma

24.03.2022

Zmluva o dielo

15/2022

252 755,96 EUR

CASON CONSULTING a.s.

Obec Gemerská Poloma

23.03.2022

Kúpna zmluva

14/2022

26 706,00 EUR

Elkoplast Slovakia s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

21.03.2022

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 98/2022

Neuvedené

Jaroslav Brezňan

Obec Gemerská Poloma

16.03.2022

Zmluva o dielo

13/2022

269 174,10 EUR

CASON CONSULTING a.s.

Obec Gemerská Poloma

14.03.2022

Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Gemerská Poloma - Dodatok č. 1

23/2017/6

3 559,20 EUR Neuvedené

VaK SERVIS, s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: