Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.02.2016

Dohoda č.16/43/52a/46

6/2016

1 950,96 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Gemerská Poloma

22.02.2016

Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy

4/2016

393 221,77 EUR

ČECH, s.r.o. Ing. Viliam Čech

Obec Gemerská Poloma

18.02.2016

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

7/2016

2 200,00 EUR

Ing. Žigmund Szathmáry, audítor

Obec Gemerská Poloma

17.02.2016

Zmluva o zabezpečení ubytovania

20/2016

0,00 EUR

Chemkostav, a.s.

Obec Gemerská Poloma

17.02.2016

Kúpna zmluva

5/2016

99 582,00 EUR

EURIS PRO-AGRO

Obec Gemerská Poloma

09.02.2016

Dodatok k Zmluve o výkone správy č. 112/2008

75/2016

0,00 EUR

Stavebné bytové družstvo Rožňava

Obec Gemerská Poloma

27.01.2016

Dohoda č.16/43/52a/14

2/2016

2 438,70 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Gemerská Poloma

25.01.2016

Rámcová zmluva na poskytovanie služieb

98/2016

0,00 EUR

GEOTOP Košice, s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

15.01.2016

Zmluva o poskytovaní súvislej odbornej praxe žiakov

1/2016

Neuvedené

Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava

Obec Gemerská Poloma

08.01.2016

Zámenná zmluva

ZZ 7/2015

Neuvedené

Vladimír Vnenčák, Jana Vnenčáková

Obec Gemerská Poloma

08.01.2016

Kúpna zmluva

KZ 61/2015

20,00 EUR

Žúdel Juraj

Obec Gemerská Poloma

08.01.2016

Kúpna zmluva

KZ 72/2015

4,00 EUR

Mária Šimšíková

Obec Gemerská Poloma

01.01.2016

Dodatok č. 2 k poistnej zmluve č. 11-4-11936

18/2016

793,53 EUR

Union poisťovňa, a.s.

Obec Gemerská Poloma

31.12.2015

Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest

90/2015

0,00 EUR

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Obec Gemerská Poloma

31.12.2015

Nájomná zmluva

83/2015

658,57 EUR

ROMED, s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

31.12.2015

Dohoda č.15/43/010/72

76/2015

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Gemerská Poloma

31.12.2015

Dodatok č.1 k poistnej zmluve č. 11-4-11936

82/2015

Neuvedené

Union poisťovňa, a.s.

Obec Gemerská Poloma

31.12.2015

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

79/2015

36,00 EUR

Mesto Košice

Obec Gemerská Poloma

31.12.2015

Zmluva o poskytnutí fianančných prostiredkov

78/2015

24,00 EUR

Mesto Košice

Obec Gemerská Poloma

31.12.2015

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

77/2015

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Gemerská Poloma

29.12.2015

Dohoda č.15/43/054/164

71/2015

4 864,05 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Gemerská Poloma

22.12.2015

Zámenná zmluva

ZZ 9/2015

Neuvedené

Emília Priesterová

Obec Gemerská Poloma

22.12.2015

Zmluva o dielo

66/2015

8 000,00 EUR

Zuzana Kintšerová

Obec Gemerská Poloma

21.12.2015

Dodatok č.4 k Zmluve o dielo

75/2015

0,00 EUR

GEOTOP Košice, s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

18.12.2015

Poistná zmluva č. 72901194

81/2015

10,00 EUR

Union poisťovňa, a.s.

Obec Gemerská Poloma

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: