Navigácia

Obsah

štatutárom obce je

zástupkyňa starostu obce

 

PhDr. Ivana Antalová

starosta@gemerskapoloma.sk

Tel.: + 421 948 365 021

 

uznesením   č. 277/2018

zo dňa 28. 03. 2018

poslanci obecného zastupiteľstva schválili

do konca volebného obdobia 2014 – 2018 prítomnosť

zastupovania starostu obce Gemerská Poloma PhDr. Ivany Antalovej

na obecnom úrade v čase od 15,00  hodiny do 17,30 hodiny.