Navigácia

Obsah

2023

prezenčná listina - siedme zasadnutie obecného zastupiteľstva 31. 08. 2023

prezenčná listina – šieste zasadnutie obecného zastupiteľstva 22. 06. 2023

prezenčná listina – piate zasadnutie obecného zastupiteľstva 27. 04. 2023

prezenčná listina – štvrté zasadnutie obecného zastupiteľstva 29. 03. 2023

prezenčná listina – tretie zasadnutie obecného zastupiteľstva 16. 01. 2023

2022

prezenčná listina – tridsiate piate zasadnutie obecného zastupiteľstva 24. 10. 2022

prezenčná listina – tridsiate štvrté zasadnutie obecného zastupiteľstva 23. 09. 2022

prezenčná listina – tridsiate tretie riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 25. 08. 2022

prezenčná listina – tridsiate druhé riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 30. 06. 2022

prezenčná listina – tridsiate prvé riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 31. 05. 2022

prezenčná listina – tridsiate riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 26. 05. 2022

prezenčná listina – dvadsiate deviate riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 30. 03. 2022

prezenčná listina – dvadsiate ôsme riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 24. 02. 2022

prezenčná listina – ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 28. 11. 2022

prezenčná listina – druhé zasadnutie obecného zastupiteľstva 15. 12. 2022

2021

prezenčná listina – dvadsiate siedme riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 28. 12. 2021

prezenčná listina – dvadsiate šieste riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 15. 12. 2021

prezenčná listina – dvadsiate piate riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 25. 11. 2021

prezenčná listina – dvadsiate štvrté riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 28. 09. 2021

prezenčná listina - devätnáste riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 15. 04. 2021

Stránka