Navigácia

Obsah

2021

prezenčná listina - devätnáste riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 15. 04. 2021

prezenčná listina - osemnáste riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 16. 02. 2021

2020

prezenčná listina - deviate mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 20. 01. 2020

prezenčná listina - desiate riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 26. 02. 2020

prezenčná listina - jedenáste riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 05. 05. 2020

prezenčná listina - dvanáste riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 10. 08. 2020

prezenčná listina - dvanáste riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 24. 07. 2020

prezenčná listina - dvanáste riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 06. 07. 2020

prezenčná listina - trináste mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 21. 08. 2020

prezenčná listina - štrnáste riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 29. 09. 2020

prezenčná listina - pätnáste riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 29. 10. 2020

prezenčná listina - šestnáste mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 04. 12. 2020

prezenčná listina - sedemnáste riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 15. 12. 2020

2019

prezenčná listina - siedme riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 06.11.2019

prezenčná listina - šieste riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 28.08.2019

prezenčná listina - piate riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.07.2019

prezenčná listina - piate riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 29.07.2019

prezenčná listina - druhé riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 12.02.2019

prezenčná listina - tretie riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 10.05.2019

prezenčná listina - tretie riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 13.05.2019

Stránka