Navigácia

Obsah

Archív - zákazka 'Nákup, dodanie a montáž elektrického konvektomatu s príslušenstvom'

 • Názov
  Nákup, dodanie a montáž elektrického konvektomatu s príslušenstvom
 • Kategória zákazky
  Zákazky podľa § 117 - Tovary a služby
 • Popis
  Zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru v zmysle § 3 ods. 2 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  "Nákup, dodanie a montáž elektrického konvektomatu s príslušenstvom"
 • Dátum zverejnenia
  28.1.2021
 • Zakázka stornovaná k