Navigácia

Obsah

Archív - zákazka 'Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Gemerská Poloma - Madáčova a Turecká ulica'

 • Názov
  Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Gemerská Poloma - Madáčova a Turecká ulica
 • Kategória zákazky
  Zákazky podľa § 117 - Stavebné práce
 • Popis
  Zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác - stavebného diela "Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Gemerská Poloma - Madáčova a Turecká ulica"
 • Dátum zverejnenia
  24.10.2020
 • Zakázka stornovaná k