Navigácia

Obsah

Archív - zákazka 'Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom - nerealizovaná zákazka'

 • Názov
  Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom - nerealizovaná zákazka
 • Kategória zákazky
  Zákazky podľa § 117 - Stavebné práce
 • Popis
  Výzva na predloženie ponuky v zmysle § 117 ZoVO na zákazku "Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom" - nerealizovaná zákazka
 • Dátum zverejnenia
  22.7.2016
 • Zakázka stornovaná k

Prílohy