Navigácia

Obsah

Archív - zákazka 'Stavebný dozor počas realizácie stavebného diela: Infraštruktúra pre zber vybraných druhov odpadov v obci Gemerská Poloma'

 • Názov
  Stavebný dozor počas realizácie stavebného diela: Infraštruktúra pre zber vybraných druhov odpadov v obci Gemerská Poloma
 • Kategória zákazky
  Zákazky podľa § 117 - Tovary a služby
 • Popis
  Zákazka s nízkou hodnotou na dodanie služby súvisiacich s výkonom stavebného dozora na stavebnom diele "Infraštruktúra pre zber vybraných druhov odpadov v obci Gemerská Poloma"
 • Dátum zverejnenia
  2.7.2021
 • Zakázka stornovaná k