Navigácia

Obsah

V.Z.N. obce

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za poskytované služby na území obce Gemerská Poloma

VZN č. 1-2019.pdf Stiahnuté: 54x | 12.03.2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o verejnom poriadku a o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene v obci Gemerská Poloma

VZN č. 2-2019.pdf Stiahnuté: 18x | 06.08.2019

Stránka