Navigácia

Obsah

V.Z.N. obce

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za poskytované služby na území obce Gemerská Poloma (v znení dodatku č. 1/2019)

VZN č. 1-2019.pdf Stiahnuté: 123x | 13.12.2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o verejnom poriadku a o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene v obci Gemerská Poloma (v znení dodatku č. 1/2020)

VZN č. 2-2019.pdf Stiahnuté: 55x | 13.03.2020

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Gemerská Poloma

VZN č. 1-2020.pdf Stiahnuté: 20x | 13.03.2020

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 o určení názvu ulíc, iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Gemerská Poloma

VZN č. 2-2020.pdf Stiahnuté: 26x | 13.03.2020

Stránka