Navigácia

Obsah

V.Z.N. obce

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za poskytované služby na území obce Gemerská Poloma (v znení dodatku č. 1/2019 a č. 2/2021)

VZN č. 1-2019.pdf Stiahnuté: 250x | 13.08.2021

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o verejnom poriadku a o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene v obci Gemerská Poloma (v znení dodatku č. 1/2020)

VZN č. 2-2019.pdf Stiahnuté: 152x | 13.03.2020

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Gemerská Poloma

VZN č. 1-2020.pdf Stiahnuté: 100x | 13.03.2020

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 o určení názvu ulíc, iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Gemerská Poloma (v znení dodatku č. 1/2020)

VZN č. 2-2020.pdf Stiahnuté: 194x | 08.12.2020

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Gemerská Poloma

VZN č.3-2020.pdf Stiahnuté: 78x | 23.11.2020

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o zmene názvov častí ulíc v obci Gemerská Poloma

VZN č. 1-2021.pdf Stiahnuté: 21x | 17.03.2022

Stránka