Sviatok

Meniny má Jarolím, Hieronym, Jeremiáš, Jarolíma, Ráchel, Ráchela, Una

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 165
TÝŽDEŇ: 1015
CELKOM: 769431

STRAVOVANIE V OBCI

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

1Jedálny lístok

Kontakt

JEDÁLEŇ GEMER 

kuchyňa a jedáleň GEMER

jedálny lístok

od 16. 03. 2020 do 20. 03. 2020

jedálny lístok

23. 03. 2020 do 27. 03. 2020

kontakt

Družstenná jedáleň v júni 2016 ukončila svoju činnosť.

Navigácia

Obsah

ŽIADOSTI A TLAČIVÁ

ŽIADOSTI A TLAČIVÁ

Žiadosť - kúpa/predaj/zámena/prenájom nehnuteľného majetku Stiahnuté: 401x

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuté: 313x

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 538x

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 279x

Žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 397x

Prehlásenie stavebného dozora Stiahnuté: 293x

Prehlásenie kvalifikovanej osoby Stiahnuté: 304x

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 331x

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 450x

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby Stiahnuté: 266x

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 280x

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 342x

Žiadosť o vydanie povolenia na pripojenie na miestnu komunikáciu, resp. zriadenie vjazdu na miestnu komunikáciu Stiahnuté: 262x

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie Stiahnuté: 376x

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 60x

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb Stiahnuté: 67x

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia za predchádzajúci rok Stiahnuté: 86x

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 163x

Návrh na vydanie rozhodnutia o chránenej časti krajiny Stiahnuté: 71x

Návrh na vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere Stiahnuté: 85x

Stránka