Sviatok

Meniny má Mário, Drahomíra, Márius, Dúbravka, Sára,Kristína

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 4
DNES: 390
TÝŽDEŇ: 3503
CELKOM: 817946

STRAVOVANIE V OBCI

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

1Jedálny lístok

Kontakt

JEDÁLEŇ GEMER 

kuchyňa a jedáleň GEMER

kontakt

Družstenná jedáleň v júni 2016 ukončila svoju činnosť.

Navigácia

Obsah

ŽIADOSTI A TLAČIVÁ

ŽIADOSTI A TLAČIVÁ

Žiadosť - kúpa/predaj/zámena/prenájom nehnuteľného majetku Stiahnuté: 416x

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuté: 331x

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 551x

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 292x

Žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 409x

Prehlásenie stavebného dozora Stiahnuté: 307x

Prehlásenie kvalifikovanej osoby Stiahnuté: 315x

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 347x

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 467x

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby Stiahnuté: 280x

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 292x

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 357x

Žiadosť o vydanie povolenia na pripojenie na miestnu komunikáciu, resp. zriadenie vjazdu na miestnu komunikáciu Stiahnuté: 276x

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie Stiahnuté: 389x

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 70x

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb Stiahnuté: 79x

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia za predchádzajúci rok Stiahnuté: 99x

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 173x

Návrh na vydanie rozhodnutia o chránenej časti krajiny Stiahnuté: 84x

Návrh na vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere Stiahnuté: 97x

Stránka