Sviatok

Meniny má Ján, Janis, Jaško, Jens, Johan, Jovan, Nino, Sean

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 125
TÝŽDEŇ: 1472
CELKOM: 900832

STRAVOVANIE V OBCI

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

1Jedálny lístok

Kontakt

JEDÁLEŇ GEMER 

kuchyňa a jedáleň GEMER

kontakt

Družstenná jedáleň v júni 2016 ukončila svoju činnosť.

Športové kluby v obci

futbalový klub

Stránky šachového klubu

Stránky ŠSK Gemerská Poloma

Stolnotenisový klub Gemerská Poloma

 

Navigácia

Obsah

ŽIADOSTI A TLAČIVÁ

ŽIADOSTI A TLAČIVÁ

Žiadosť - kúpa/predaj/zámena/prenájom nehnuteľného majetku Stiahnuté: 442x

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuté: 351x

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 579x

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 313x

Žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 430x

Prehlásenie stavebného dozora Stiahnuté: 328x

Prehlásenie kvalifikovanej osoby Stiahnuté: 332x

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 375x

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 509x

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby Stiahnuté: 301x

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 315x

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 385x

Žiadosť o vydanie povolenia na pripojenie na miestnu komunikáciu, resp. zriadenie vjazdu na miestnu komunikáciu Stiahnuté: 297x

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie Stiahnuté: 407x

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 87x

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb Stiahnuté: 97x

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia za predchádzajúci rok Stiahnuté: 119x

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 202x

Návrh na vydanie rozhodnutia o chránenej časti krajiny Stiahnuté: 99x

Návrh na vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere Stiahnuté: 115x

Stránka