Sviatok

Meniny má Albert, Albertín, Albrecht, Valter, Alberta, Albertína, Albrechta

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 10
DNES: 342
TÝŽDEŇ: 1806
CELKOM: 689162

STRAVOVANIE V OBCI

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

1Jedálny lístok

Kontakt

JEDÁLEŇ GEMER 

kuchyňa a jedáleň GEMER

jedálny lístok

od 16. 03. 2020 do 20. 03. 2020

jedálny lístok

23. 03. 2020 do 27. 03. 2020

kontakt

Družstenná jedáleň v júni 2016 ukončila svoju činnosť.

Navigácia

Obsah

ŽIADOSTI A TLAČIVÁ

ŽIADOSTI A TLAČIVÁ

Žiadosť - kúpa/predaj/zámena/prenájom nehnuteľného majetku Stiahnuté: 373x

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuté: 292x

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 509x

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 255x

Žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 375x

Prehlásenie stavebného dozora Stiahnuté: 272x

Prehlásenie kvalifikovanej osoby Stiahnuté: 257x

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 284x

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 409x

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby Stiahnuté: 242x

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 252x

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 320x

Žiadosť o vydanie povolenia na pripojenie na miestnu komunikáciu, resp. zriadenie vjazdu na miestnu komunikáciu Stiahnuté: 240x

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie Stiahnuté: 359x

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 44x

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb Stiahnuté: 52x

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia za predchádzajúci rok Stiahnuté: 56x

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 138x

Návrh na vydanie rozhodnutia o chránenej časti krajiny Stiahnuté: 54x

Návrh na vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere Stiahnuté: 67x

Stránka