Sviatok

Meniny má Július, Antip,Ariel, Leo, Lev, Ariela, Arleta

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 4
DNES: 225
TÝŽDEŇ: 2324
CELKOM: 867698

STRAVOVANIE V OBCI

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

1Jedálny lístok

Kontakt

JEDÁLEŇ GEMER 

kuchyňa a jedáleň GEMER

kontakt

Družstenná jedáleň v júni 2016 ukončila svoju činnosť.

Navigácia

Obsah

ŽIADOSTI A TLAČIVÁ

ŽIADOSTI A TLAČIVÁ

Žiadosť - kúpa/predaj/zámena/prenájom nehnuteľného majetku Stiahnuté: 432x

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuté: 343x

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 563x

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 303x

Žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 421x

Prehlásenie stavebného dozora Stiahnuté: 318x

Prehlásenie kvalifikovanej osoby Stiahnuté: 323x

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 360x

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 484x

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby Stiahnuté: 293x

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 306x

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 373x

Žiadosť o vydanie povolenia na pripojenie na miestnu komunikáciu, resp. zriadenie vjazdu na miestnu komunikáciu Stiahnuté: 289x

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie Stiahnuté: 399x

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 79x

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb Stiahnuté: 91x

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia za predchádzajúci rok Stiahnuté: 111x

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 188x

Návrh na vydanie rozhodnutia o chránenej časti krajiny Stiahnuté: 92x

Návrh na vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere Stiahnuté: 108x

Stránka