Sviatok

Meniny má Gašpar, Pribina

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 5
DNES: 618
TÝŽDEŇ: 1961
CELKOM: 638820

STRAVOVANIE V OBCI

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

1Jedálny lístok

Kontakt

JEDÁLEŇ GEMER 

kuchyňa a jedáleň GEMER

jedálny lístok

od 27.01.2020 do 31.01.2020

kontakt

Družstenná jedáleň v júni 2016 ukončila svoju činnosť.

Navigácia

Obsah

ŽIADOSTI A TLAČIVÁ

ŽIADOSTI A TLAČIVÁ

Žiadosť - kúpa/predaj/zámena/prenájom nehnuteľného majetku Stiahnuté: 359x

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuté: 282x

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 501x

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 246x

Žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 365x

Prehlásenie stavebného dozora Stiahnuté: 261x

Prehlásenie kvalifikovanej osoby Stiahnuté: 246x

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 276x

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 400x

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby Stiahnuté: 238x

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 245x

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 312x

Žiadosť o vydanie povolenia na pripojenie na miestnu komunikáciu, resp. zriadenie vjazdu na miestnu komunikáciu Stiahnuté: 233x

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie Stiahnuté: 352x

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 41x

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb Stiahnuté: 41x

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia za predchádzajúci rok Stiahnuté: 51x

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 130x

Návrh na vydanie rozhodnutia o chránenej časti krajiny Stiahnuté: 47x

Návrh na vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere Stiahnuté: 61x

Stránka