Sviatok

Meniny má Ľuboslav, Ľuboslava, Eustach, Filibert, Liboslav, Eustachia, Liboslava

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 6
DNES: 296
TÝŽDEŇ: 296
CELKOM: 923767

STRAVOVANIE V OBCI

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

1Jedálny lístok

Kontakt

JEDÁLEŇ GEMER 

kuchyňa a jedáleň GEMER

kontakt

Družstenná jedáleň v júni 2016 ukončila svoju činnosť.

Športové kluby v obci

futbalový klub

Stránky šachového klubu

Stránky ŠSK Gemerská Poloma

Stolnotenisový klub Gemerská Poloma

 

Navigácia

Obsah

ŽIADOSTI A TLAČIVÁ

ŽIADOSTI A TLAČIVÁ

Žiadosť - kúpa/predaj/zámena/prenájom nehnuteľného majetku Stiahnuté: 453x

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuté: 363x

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 591x

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 321x

Žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 441x

Prehlásenie stavebného dozora Stiahnuté: 340x

Prehlásenie kvalifikovanej osoby Stiahnuté: 341x

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 389x

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 537x

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby Stiahnuté: 310x

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 324x

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 401x

Žiadosť o vydanie povolenia na pripojenie na miestnu komunikáciu, resp. zriadenie vjazdu na miestnu komunikáciu Stiahnuté: 307x

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie Stiahnuté: 418x

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 98x

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb Stiahnuté: 105x

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia za predchádzajúci rok Stiahnuté: 133x

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 215x

Návrh na vydanie rozhodnutia o chránenej časti krajiny Stiahnuté: 109x

Návrh na vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere Stiahnuté: 123x

Stránka