Sviatok

Meniny má Irma, Juventín, Mladen, Mladoň, Mladotín, Ima, Juventína, Mladena, Mladotína

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 9
DNES: 331
TÝŽDEŇ: 2535
CELKOM: 586104

STRAVOVANIE V OBCI

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

1Jedálny lístok

Kontakt

JEDÁLEŇ GEMER 

kuchyňa a jedáleň GEMER

jedálny lístok

od 11. 11. 2019 do 15. 11. 2019

jedálny lístok

od 18. 11. 2019 do 22. 11. 2019

 

kontakt

Družstenná jedáleň v júni 2016 ukončila svoju činnosť.

Navigácia

Obsah

ŽIADOSTI A TLAČIVÁ

ŽIADOSTI A TLAČIVÁ

Žiadosť - kúpa/predaj/zámena/prenájom nehnuteľného majetku Stiahnuté: 342x

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuté: 261x

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 478x

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 234x

Žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 348x

Prehlásenie stavebného dozora Stiahnuté: 248x

Prehlásenie kvalifikovanej osoby Stiahnuté: 231x

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 250x

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 370x

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby Stiahnuté: 216x

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 227x

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 296x

Žiadosť o vydanie povolenia na pripojenie na miestnu komunikáciu, resp. zriadenie vjazdu na miestnu komunikáciu Stiahnuté: 219x

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie Stiahnuté: 332x

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 30x

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb Stiahnuté: 30x

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia za predchádzajúci rok Stiahnuté: 31x

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 55x

Návrh na vydanie rozhodnutia o chránenej časti krajiny Stiahnuté: 31x

Návrh na vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere Stiahnuté: 40x

Stránka