Sviatok

Meniny má Ľuboslav, Ľuboslava, Eustach, Filibert, Liboslav, Eustachia, Liboslava

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 9
DNES: 325
TÝŽDEŇ: 3151
CELKOM: 547655

STRAVOVANIE V OBCI

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

1Jedálny lístok

Kontakt

JEDÁLEŇ GEMER 

kuchyňa a jedáleň GEMER

jedálny lístok

jedálny listok 1

kontakt

Družstenná jedáleň v júni 2016 ukončila svoju činnosť.

Navigácia

Obsah

ŽIADOSTI A TLAČIVÁ

ŽIADOSTI A TLAČIVÁ

Žiadosť - kúpa/predaj/zámena/prenájom nehnuteľného majetku Stiahnuté: 329x

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuté: 249x

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 468x

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 228x

Žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 339x

Prehlásenie stavebného dozora Stiahnuté: 240x

Prehlásenie kvalifikovanej osoby Stiahnuté: 224x

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 241x

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 359x

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby Stiahnuté: 204x

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 218x

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 286x

Žiadosť o vydanie povolenia na pripojenie na miestnu komunikáciu, resp. zriadenie vjazdu na miestnu komunikáciu Stiahnuté: 210x

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie Stiahnuté: 215x

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 23x

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb Stiahnuté: 23x

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia za predchádzajúci rok Stiahnuté: 22x

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 21x

Návrh na vydanie rozhodnutia o chránenej časti krajiny Stiahnuté: 20x

Návrh na vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere Stiahnuté: 27x

Stránka