Sviatok

Meniny má Magdaléna, Magda, Mahuliena, Majda

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 12
DNES: 711
TÝŽDEŇ: 711
CELKOM: 510641

STRAVOVANIE V OBCI

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

1Jedálny lístok

Kontakt

JEDÁLEŇ GEMER 

kuchyňa a jedáleň GEMER

jedálny lístok

kontakt

Družstenná jedáleň v júni 2016 ukončila svoju činnosť.

Navigácia

Obsah

ŽIADOSTI A TLAČIVÁ

ŽIADOSTI A TLAČIVÁ

Žiadosť - kúpa/predaj/zámena/prenájom nehnuteľného majetku Stiahnuté: 312x

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuté: 242x

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 457x

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 221x

Žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 330x

Prehlásenie stavebného dozora Stiahnuté: 235x

Prehlásenie kvalifikovanej osoby Stiahnuté: 218x

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 234x

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 351x

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby Stiahnuté: 199x

Objednávka na uloženie drobného stavebného odpadu Stiahnuté: 290x

Objednávka na pristavenie a odvoz VKK Stiahnuté: 227x

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 209x

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 280x

Žiadosť o vydanie povolenia na pripojenie na miestnu komunikáciu, resp. zriadenie vjazdu na miestnu komunikáciu Stiahnuté: 202x

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie Stiahnuté: 207x

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 18x

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb Stiahnuté: 17x

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia za predchádzajúci rok Stiahnuté: 17x

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 18x

Stránka