Navigácia

Obsah

MŠ

 

Názov:           Materská škola

Typ školy:      MŠ celodenná starostlivosť

VÚC:              Košický

Okres:            Rožňava

Mesto:           Gemerská Poloma

Adresa:         Ulica 9. mája 511/20

PSČ:              049 22

Telefón:         0940 499 496 - materská škola

                     0908 444 967 - riaditeľka

E-mail:           msgpoloma@gmail.com

Riaditeľka:    Bc. Eva Žúdelová

Jazyk:           slovenský

Počet žiakov: 60

 

RADA Materskej školy  Gemerská Poloma

PhDr. Ivana Antalová

Mária Antalová

Bc. Jana Dovalová

Radoslav Švec

 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2016/2017

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti za školský rok 2014/2015

Spolupráca materskej školy s knižnicou 2015

Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy - dodatok

Správa o výslekoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018

deti MŠ

deti MŠ

deti MŠ

MŠ

MŠ