Sviatok

Meniny má Roman, Romana, Romina

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 12
DNES: 618
TÝŽDEŇ: 4694
CELKOM: 655729

STRAVOVANIE V OBCI

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

1Jedálny lístok

Kontakt

JEDÁLEŇ GEMER 

kuchyňa a jedáleň GEMER

jedálny lístok

od 17.02.2020 do 21.02.2020

jedálny lístok

od 24.02.2020 do 28.02.2020

kontakt

Družstenná jedáleň v júni 2016 ukončila svoju činnosť.

Navigácia

Obsah

Miestny obor Matice Slovenskej Gemerská Poloma

Typ: ostatné
Miestny obor Matice Slovenskej Gemerská Poloma 1História, vznik a symbolika miestnej organizácie.

Matica slovenská je verejnoprávna, historicky osvedčená významná ustanovizeň slovenského národa v oblasti kultúrnej, spoločenskej a vedeckej činnosti. Matica slovenská nadväzuje vo svojej činnosti na duchovno-kultúrny odkaz našich vierozvestov svätého Cyrila a svätého Metoda z čias staroslovenského útvaru, na národné ciele štúrovcov, na národný program prvej Matice slovenskej z roku 1863, ako aj úsilie Matice slovenskej od roku 1919 vedenej J. Škultétym a J.C. Hronským. Pôsobí ako nezávislá nadstranícka, nad konfesionálna a nadrezortná národná ustanovizeň.

 

            Poslaním Matice slovenskej je upevňovať slovenské vlastenectvo, prehlbovať vzťah občanov k slovenskej štátnosti, prednostne získavať slovacikálne dokumenty, zhromažďovať, spracúvať, uchovávať, ochraňovať a sprístupňovať národné kultúrne dedičstvo, robiť základný slovakistický výskum, zúčastňovať sa na rozvoji miestnej a regionálnej kultúry, pôsobiť najmä na mládež v duchu národných, mravných a demokratických hodnôt, zvyšovať národné povedomie Slovákov obzvlášť na jazykovo zmiešaných územiach Slovenskej republiky, posilňovať vzťah kultúr občanov hlásiacich sa k národnostným menšinám a etnickým skupinám na území Slovenskej republiky so slovenskou národnou kultúrou, starať sa o zachovanie národnostného povedomia Slovákov – krajanov žijúcich v zahraničí, združovať tvorcov a priaznivcov slovenskej kultúry a vedy vo svete, podporovať propagáciu Slovenskej republiky aj vlastnými informačnými a kultúrnymi strediskami utvorenými v zahraničí, rozvíjať styky s európskymi a svetovými organizáciami pre otázky kultúry, národnej identity, duchovného života a ochrany všeľudských hodnôt, zakladať doma i v zahraničí nadácie a fondy na podporu národného a kultúrneho života Slovákov a na oceňovanie najvýznamnejších tvorcov z vymedzených oblastí tvorivej činnosti, vydávať pôvodnú slovenskú umeleckú tvorbu, vedecké diela a publicistiku, spolupracovať pri tvorbe učebníc a učebných textov niektorých predmetov spoločenských vied pre základné školy a stredné školy na základe poverenia Ministerstva školstva Slovenskej republiky. 

S y m b o l i k u  Matice slovenskej tvorí:

Znak Matice slovenskej - je to historický znak, ktorý tvorí strieborný (biely) dvojramenný kríž na modrom členenom trojvrší rovnakej výšky vrcholom s červeným pozadím. Znak je vsadený do oválu. Pod ním je v riadkoch majuskúlny text „Matica slovenská“. Používa sa farebný a jednofarebný.

Zástava Matice slovenskej - MS používa jednofarebnú bledomodrú zástavu so znakom MS umiestnený v jej strede.

Hymna a zvučka Matice slovenskej - sú to prvé dve slohy Kto za pravdu horí (Sláva šľachetným).

Pečať Matice slovenskej - MS používa okrúhlu pečiatku, v strede ktorej je historický znak MS, v hornej polovici nápis Matice slovenskej, ohraničený lipovými lístkami a v dolnej polovici nápis Martin.

Matica slovenská v Gemerskej Polome začala svoju činnosť na zakladajúcej schôdzi 26. 1. 1997. Jej zakladajúcimi členmi boli Mgr. Zuzana Hanuštiaková, Lilian Bronďošová, Helena Demková a Mgr. Iveta Kyselová. 

 

V marci 1997 vznikol Matičný spevokol s názvom Svornosť, ktorý reprezentoval MS a obec Gemerská Poloma pod vedením Mgr. Rudolfa Hanuštiaka na všetkých kultúrnych podujatiach v našej obci, okrese Rožňava ako aj iných mestách.

V roku 1998 sa predsedníčkou MOMS stala Lilian Bronďošová, ktorá celé roky príkladne viedla celú činnosť MOMS.

Dňa 17. 4. 1999 sa v Gemerskej Polome uskutočnil slávnostný krst zbierky polomských ľudových piesní pod názvom „Povedzže mi, milá, milenká“, ktorý organizoval za účinnej pomoci Obecného úradu a Miestneho kultúrneho strediska v našej obci. Autormi tejto knihy sú pán Mgr. Rudolf Hanuštiak s manželkou Mgr. Zuzanou Hanuštiakovou, ktorí sa už roky zaoberajú zbieraním ľudových piesní.  

Od založenia MO MS v Gemerskej Polome sa rozvíja spolupráca s obcou Gemerská Poloma, ZŠ P. K. Hostinského, MŠ Gemerská Poloma, Obecnou knižnicou Gemerská Poloma a spoločenskými organizáciami v Gemerskej Polome. Spoluorganizuje MO MS kultúrne a športové podujatia. napr.: Kelnerová Poloma, Deň matiek, Letné športové súťaže. Dni obce, brigády, Vianočný koncert. MO MS sa aktívne zúčastňuje výročí oslobodenia obce, SNP a príležitosti víťazstva nad fašizmom 8. mája spoluorganizuje výstup na Moch. K 60. výročiu založenia MO MS v Gemerskej Polome, MO MS vydal zborník dokumentov od pamätníkov a archívu MS. K sviatkom Veľkej noci a Vianoc spoluorganizuje výstavky tradičnej kultúry v miestnom kultúrnom dome. Každú jar organizuje čistenie studničiek a zber odpadu  z ich okolia v chotári obce. Od marca 2015 spoluorganizuje muzikoterapiu dvakrát mesačne a dvakrát mesačne stretnutia seniorov v obecnej knižnici. Účasť členov MO MS na Vatre zvrchovanosti vo Vlachove. K 200. výročiu úmrtia MUDr. Petra Madáča bolo organizované podujatie a pri tej príležitosti boli ocenení členovia miestneho odboru. Denne organizujeme do blízkeho okolia chotárov Gemerskej Polomy túry zdravia. 

 


Vytvorené: 31. 5. 2016
Posledná aktualizácia: 14. 11. 2018 09:17
Autor: Danka Červenáková