Navigácia

Obsah

u nás v knižnici

Typ: Knižnica | náš tip
u nás v knižnici predsedníčka MO MS informuje

Je dôležité si pripomínať históriu nášho národa

Takýmto heslom som sa riadila, keď som  dni bola pani Červenákovou, pracovníčkou obecnej knižnice,  pozvaná do knižnice v obci, aby som žiakom tunajšej základnej školy pripomenula život a dielo nášho  rodáka  a národovca  Petra Kellnera Hostinského. Je to v období, kedy si pripomíname jeho  okrúhle výročia,   200 rokov od jeho narodenia a 150 rokov od jeho smrti. A paradox je aj to,  že v tomto  roku si tiež pripomíname   160. výročie  vzniku Matice slovenskej, ktorej Peter Kellner bol spoluzakladateľom. Žiakom som   vysvetlila  poslanie Matice slovenskej  a  jej úlohu na uchovávanie kultúrnych a národných tradícií. Jednotlivé besedy boli uskutočnené s prihliadnutím na vekové kategórie, pričom neboli nudné, práveže mali inšpiratívny  charakter a čo je  dobré  nemíňali sa  účinku. Žiaci sa živo   zaujímali nielen o  nášho rodáka, ale aj slávnych  spisovateľov pochádzajúcich z nášho regiónu. Besedy   pani Červenáková  organizuje už niekoľko rokov a zároveň vždy pripraví aj ukážky knižných noviniek, ktorých nákup realizuje z finančných prostriedkov dotačného systému Fondu na podporu umenia.  Jej cieľom je vzbudiť u nich   záujem o literatúru a motivovať ich k čítaniu. Stále  pre nich vymyslí  niečo nové,  mladším ale aj starším  žiakom - ako narábať s knihou,  alebo  ako sa orientovať v knižnici, ako z kníh získať potrebné informácie a do povedomia dáva odpoveď na otázku prečo je potrebné čítať knihy.  V závere každej besedy  bolo vyhodnotenie, vzájomné dopĺňanie a zistenia koľko  si z toho  zapamätali a so zistením ako sledovali besedu. A myslím si, že sa to aj v plnej miere podarilo.

Mária Antalová – predsedníčka MO MS v obci

 


Vytvorené: 29. 5. 2023
Posledná aktualizácia: 29. 5. 2023 12:52
Autor: Danka Červenáková