Navigácia

Obsah

Poľovnícke združenie Turecká

Typ: ostatné
Poľovnícke združenie Turecká je nezisková, dobre známa organizácia s dlhoročnou existenciou v našej obci.

Poľovnícke združenie Turecká je nezisková, dobre známa organizácia s dlhoročnou existenciou v našej obci. Členskú základňu tvorí 24 členov, 16 z Gemerskej Polomy, 9 z Betliara. Poľovnícke združenie vykonáva  svoju činnosť v katastroch obcí Betliar, Gemerská Poloma a Nadabula, vo výmere 2 846 ha. Jedná sa o lúky, pasienky, poľnohospodárske plochy a lesy v najbližšom okolí týchto obcí. Poľovnícke združenie umožňuje poľovníkom, (nazvime ich „neprofesionálom“) vykonávať poľovnícku činnosť a veci s tým spojené, ako svoju záľubu, hobby koníček. Je to osoba, ktorá sa popri svojom zamestnaní vo voľnom čase venuje zveľaďovaniu revíru, poľovníckych zariadení, chovu  a lovu zveri. To platí, ak je členom niektorého poľovníckeho združenia, čo nie je podmienkou. Ak nie je členom žiadneho PZ, podieľa sa väčšinou len na love zveri, a to buď ako poplatkový hosť, alebo jednoducho na priateľské pozvanie. Poľovník profesionál, je osoba, ktorej výkon práva poľovníctva vyplýva z jej povolania, jedná sa hlavne o lesníkov – horárov. Lesník, (je väčšinou aj poľovník, nie je to však podmienkou) a  stará sa, okrem spomínaného poľovníctva, o komplexnú činnosť v lesoch, ako je zakladanie lesa a ťažba dreva, starostlivosť o zver, jej chov  a lov. To vysvetľuje, tak málo známy rozdiel medzi lesníkom a poľovníkom. Lov zveri sa nerealizuje svojvoľne a neloví sa len ľubovoľný počet zveri. Je to pod prísnym dohľadom štátnej správy, ktorá schvaľuje poľovným hospodárom predložený plán chovu a lovu zveri, v ktorom je predpísaný povolený počet zveri k uloveniu z každého druhu raticovej zveri, pre každý poľovný revír osobitne. Každá zver má podľa vyhlášky presne stanovené obdobie v roku, kedy ju možno loviť. Za lov zveri a všetky náležitosti s tým spojené je zodpovedný poľovný hospodár. Ostatné organizačné záležitosti poľovníckeho združenia komplexne spravuje výbor PZ. 

 

V PZ Turecká tvoria výbor:

predseda PZ - Milan Kubasko

poľovný hospodár - Juraj Koltáš

tajomník - Ondrej Chochol

finančný hospodár - Michal Mihalik

strelecký  a kynologický referent - Peter Puškáš

 

dozorná rada:

predseda - Jozef Sarvaš

člen - Milan Matúš ml.

člen - Marian Breznan

 

Každé poľovné združenie podlieha  vyššej   organizovanej   jednotke, a   to je Slovenský poľovnícky  zväz,  a  Slovenská  poľovnícka  komora.  Dúfam,  že  našim      pozitívnym prístupom prispejeme aj my k rozvoju našej obce.                                                                                                                           Juraj Koltáš

 

                                                                     


Vytvorené: 22. 6. 2017
Posledná aktualizácia: 15. 6. 2022 13:06
Autor: Danka Červenáková