Navigácia

Obsah

25 rokov činnosti

Typ: ostatné
25 rokov činnosti Klubu dôchodcov

25 rokov činnosti Klubu dôchodcov

 

Dňa 17. 3. 2017 sa konala výročná členská schôdza Klubu dôchodcov, na ktorej sme si pripomenuli 25. výročie jeho založenia. Klub vznikol dňa 26. 3. 1992 na podnet vtedajšieho starostu obce J. Chanasa a pri jeho založení mal 55 členov. Program  schôdze prebiehal v slávnostnej atmosfére, ktorú v úvode navodila báseň o rodnej zemi v podaní p. H. Demkovej. Správa o činnosti obsahovala krátke zhrnutie 25 ročnej činnosti klubu.  Zablahoželal aj starosta obce Ing. Miroslav Michalka a poprial klubu veľa úspechov v ďalšej činnosti. V diskusii nás potešil vzácny hosť, zakladajúci predseda L. Bolčák. Záver  slávnostnej schôdze patril gratulácii jubilantom, ktorí v 1. štvrťroku 2017 oslávili svoje životné jubileá: L. Sústrikovej,  M. Očkaíkovej, M. Dovalovej a V. Jáczikovi. Po skončení hodnotiacej časti vystúpila v kultúrnom programe detská folklórna skupina „Bambuchy“ a folklórna skupina „Dolina“. Ich vystúpenie nás doslova chytilo za srdce a ešte umocnilo slávnostnú atmosféru popoludnia, za čo im srdečnej ďakujeme. Súčasťou programu bola výstavka fotografií z 25 ročnej činnosti, ktoré sa nám podarilo zozbierať. A nám ostáva len dúfať, že všetky naše budúce aktivity budú také úspešné. Pretože, ako povedal Cicero: „Ničoho sa staroba nesmie vystríhať väčšmi ako nečinnosti.“  

Text: EK

Fotografie: Ondrej Greško


Vytvorené: 22. 3. 2017
Posledná aktualizácia: 23. 3. 2017 03:18
Autor: Danka Červenáková