Navigácia

Obsah

nové vedenie

Typ: ostatné
nové vedenie8. marca 2016 sa konala výročná členská schôdza Klubu dôchodcov Gemerská Poloma

z m e n y  vo vedení Klubu dôchodcov Gemerská Poloma

 

nové vedenie

 

8. marca 2016 sa konala výročná členská schôdza Klubu dôchodcov Gemerská Poloma (KD), na ktorej sa zúčastnilo 70 členov. Zúčastnených privítala p. Z. Kalinová Členovia prejavili úctu zosnulým členom. Báseň a príhovor k MDŽ predniesla E. Klobušníková. Prítomných pozdravil p. starosta Ing. M. Michalka. Privítali sme aj dve pracovníčky Denného stacionára Barben v Rožňave, ktoré nás oboznámili s ponukou ich zariadenia.  V roku 2016 máme 21 jubilantov, ktorým sme odovzdali kvet. Báseň Mame predniesla p. V. Mikolajová. Bola to tvorba jej priateľky. Prierez činnosti za r. 2007 – 2016 predniesla predsedníčka klubu O. Štrbová. Finančné záležitosti p. V. Puškášová. Starý výbor skončil svoju činnosť a nastúpil nový v zložení: Eva Klobušníková, Zuzana Koltášová, Mária Badinová, Júlia Lišuchová, Darina Lišuchová, Zuzana Lančaričová, Emília Ferenčíková, Zuzana Ferenčíková, Valéria Puškášová, Ondrej Greško. Nový výbor sa poďakoval za prácu starému a odovzdal im kvet. Po diskusii bola večera, ktorú už tradične pripravil J. Breznen a O. Valko. Všetkým členom želám slnko na oblohe i v duši.

 

 

 

napísala: Oľga Štrbová

fotografie: Ondrej Greško


Vytvorené: 27. 7. 2016
Posledná aktualizácia: 8. 9. 2016 07:19
Autor: Danka Červenáková