Navigácia

Obsah

Výročná členská a volebná schôdza

Typ: ostatné | náš tip
SZTP

Výročná členská a volebná schôdza SZTP

 

Ako ten čas rýchlo beží, často si hovoríme a vskutku je to pravda. Uplynuli už 4 roky odvtedy, čo 7 členovia boli zvolení do výboru ZO SZTP. Vtedy  mala  organizácia  61   členov. Bohužiaľ 11 členov zomrelo a 8 členovia nechcú zotrvať v tejto organizácii, ale  pribudli 6 členovia, a tak organizácia má 44 členov. Tieto slová odzneli v úvode  na výročnej schôdzi z úst podpredsedníčky ZO pani Antalovej, ktorá privítala starostku obce Mgr. Lillian Bronďošovú a všetkých prítomných, po ktorom nasledovala minúta ticha na pamiatku člena výboru a dlhoročného predsedu pána Bohuša Brezňana.

 

Schôdza bola spojená s Dňom žien, prítomné ženy pozdravili deti z MŠ. V príhovore starostka poďakovala  členom účastným Kremnickej barličky za reprezentáciu  organizácie a za zviditeľnenie  obce. V Správe o činnosti pani Antalová zhodnotila prácu za uplynulé 4 roky. V mesiacoch pred kladením vencov k pamätníkom padlých sme pravidelne čistili okolie pamätníka na Kurtákovej, a to viackrát do roka, podľa potreby, pričom tam vždy panovala dobrá nálada zakončená občerstvením a spevom v doprovode nášho heligonkára pána Jána Šafára.   Medzi aktivity, na  ktorých sme sa zúčastňovali patrili  aj preteky v športovom zápolení  v   Dobšinej, zorganizovali sme  výlet na kúpalisko do Rapoviec, čo bola vydarená akcia. Zostavili sme družstvo na Polomskom kotlíku a uvarili bryndzové pirohy, za ktoré sme si vyslúžili pekné 2. miesto. Mnoho naplánovaných aktivít sa žiaľ zo známych dôvodov neuskutočnilo. Z každej jednej akcii bol napísaný článok a fotodokumentácia,  ktoré boli zverejnené v Polomských novinách.

 

V pracovnej časti vo voľbách prítomní jednohlasne  zvolili všetkých navrhovaných, a preto výbor ZO na nasledujúce 4 roky bude pracovať v zložení: Vladimír Lukáč –predseda, Mária Antalová –podpredseda, Mária Liptáková –pokladníčka, Zuzana Zatrochová –člen revíznej komisie, Magdaléna Ferenčíková  -člen, Daniel Galajda –člen.  Predseda poďakoval  všetkým členom výboru, ktorí boli nápomocní a všetkým, ktorí akoukoľvek činnosťou  podieľali pri všetkých akciách a samozrejme,  ktorí  zotrvali v tejto organizácii ,a tým prispeli čiastkou, aby mohla ako tak fungovať. Musíme sa pochváliť, že sme jedna z mála organizácií v košickom kraji, ktorá vykazuje také výsledky. V okrese Rožňava sme jediní. I napriek tomu, že mnohí členovia majú zdravotné problémy  sa zúčastňovali  podujatí, ktoré sú organizované za čo im patrí poďakovanie.

 

V závere pán predseda poďakoval  aj pani Julke Zatrochovej, ktorá končí  vo výbore za jej prácu, ktorá bola prínosom  - recitáciou, spevom, pomocou pri organizácii schôdzí, účasti na brigádach  a  jej scénkou „Babky v akcii“, ktorou sme reprezentovali našu organizáciou v Kremnici.

 

Mária Antalová


Vytvorené: 5. 8. 2022
Posledná aktualizácia: 5. 8. 2022 11:44
Autor: Danka Červenáková