Navigácia

Obsah

Gemerská šachová liga 2015/16 - X. ročník

Typ: Šach
GŠL 2014/15 - 7. kolo - predohrávka - Betliar Gemerská šachová liga je šachová súťaž amatérskych šachistov na Gemeri. Družstvo Gemerskej Polomy sa zúčastňuje GŠL už po 4. krát.
17. 11. 2015

ŠACHOVÝ KLUB TORNAĽA

Súťažný poriadok Gemerskej Ligy X. roč. 2015 - 2016

Gemerská Liga v šachu bola zorganizovaná z iniciatívy Šachového klubu Tornaľa  v zastúpení Ing. Ladislav Polgári a OZTK - AŠZ  (regionálne zastúpenie) Rimavská Sobota v zastúpení  Štefan Makši predseda maksis@rsnet.sk

Cieľom je spropagovanie šachovej hry, oživenie šachového života amatérov na Gemeri, a tiež zapojenie a výchova mládeže v rámci súťaženia. Víťazné družstvo obdrží putovný pohár (trofej) vyhlasovateľa súťaže - získa titul „Majstri Gemera“, a najlepší jednotlivec cenu za prvenstvo a titul „Majster Gemera v praktickom šachu“.

Hrá sa systémom každý s každým podľa vylosovania. V rámci duelu  na sústredení družstiev  odohrá každý hráč s každým súperovým hráčom jednu partiu, teda každý hráč odohrá štyri partie. Po zaplatení štartovného družstvá budú (boli) zaregistrované v poradí akom sa prihlasovali. Jednotlivé kolá boli rozpísané podľa Shurigových tabuliek, hracie dni boli určené po odsúhlasení s organizačnými pracovníkmi, hracie miestnosti určené podľa dohovoru. Hrá sa podľa pravidiel FIDE so skráteným tempom 2x30 min  na partiu až do spadnutia. Partie nie je povinné zapisovať.

Časový rozpis na hracie dni:

Od 8.30 do 9.30 hod – prvý zápas

Od 9.40 do 10.40 hod – druhý zápas

prestávka do 12.00

Od 12.00 do 13.00 hod – tretí zápas

Od 13.10 do 14.10 hod štvrtý zápas

Miesto a termín konania jednotlivých kôl:

  1. kolo – 5. decembra 2015  –  Kultúrny dom  Štítnik
  2. kolo – 19. decembra 2015  –  MsKS Tornaľa
  3. kolo -  16. januára  2016 – JRD Revúca
  4. kolo -  13. februára 2016 – Obecný kaštiel Kráľ
  5. kolo – 5. marca 2016 –  Obecný úrad  - Gemerská Poloma
  6. kolo – 9. apríla 2016  –  Kultúrny dom Betliar
  7. kolo a bleskový turnaj   -  23. apríla 2016 Kult.dom Štítnik

Bodovanie a stanovenie poradia: Za víťazstvo prináležia družstvu 3 body, za nerozhodný výsledok(remíza) 1 bod za prehru 0 bodov. V prípade rovnosti bodov budú rozhodovať pomocné body – olympijské bodovanie (súčet získaných bodov na jednotlivých šachovniciach), ďalej vzájomný zápas, ďalej počet vyhratých partií s čiernymi kameňmi.

Hrá sa na štyroch šachovniciach, ktoré sa obsadzujú v poradí podľa určenia pred prvým kolom. Miesto na súpiske je vopred určené. Počas zápasu družstva je umožnené striedanie novým hráčom, ale šachovnica musí byť zachovaná. Kontaktná osoba, v prípade sporov, ponúkania remíz, reklamácií je kapitán družstva. Na priebeh hry dohliada rozhodca, ktorý zapisuje výsledky spolu s riaditeľom súťaže. Bude na každé kolo podľa prítomnosti určený na mieste. Honorár podľa rozpočtu. Výsledky ešte v ten deň nahlási riaditeľovi súťaže Ing. Ladislavovi Polgárimu. Riaditeľ súťaže v priebehu jedného týždňa pošle spravodaj výsledkami a tabuľkou pre jednotlivé oddiely e-mailovou poštou. Pozvánky na ďalšie kolo musia byť odoslané aspoň týždeň pred konaním e-mailovou poštou – inak platí rozlosovanie podľa týchto propozícií. V prípade nenastúpenia družstva na viac ako dve kolá družstvo bude zo súťaže vylúčené, a na vrátenie štartovného nebude mať nárok. Jeho výsledky sa anulujú. Právo zmeny  vyhradzuje organizátor v zmysle dohodnutých podmienok.

Oddiely štartujú na vlastné náklady – cestovné a občerstvenie si hradia sami. Doporučujeme hostiteľom, aby zabezpečili malé občerstvenie (káva alebo čaj) zúčastneným hráčom. Hostiteľom bude družstvo podľa určenia - podmienky si musia vytvoriť sami. Predbežne podľa rozpisu: Štítnik 1. stretnutie, potom v poradí, Tornaľa, Revúca, Kráľ, Gemerská Poloma a Betliar. Záverečné vyhodnotenie a súťaž v bleskovej hre sa bude hrať pravdepodobne v Štítniku nakoľko oni majú dve družstvá v súťaži.Štartovné zaplatené jednotlivými družstvami bude investované nasledovne:

Štartovné 7x20 EUR= 140 EUR   bude rozdelené nasledovne:

Honorár rozhodcov: 7 sústredení 7 x 5 EUR  =  35 EUR

Honorár hl. organizátora - riaditeľa     ............... 75 EUR

Zakúpenie putovných pohárov,medailí,  v réžii organizátora ......30 EUR

Poradové  čísla  družstiev podľa prihlášky:

1. ŠK  Baník Štítnik A 

2. ŠK  Baník Štítnik B

3. ŠK  Tornaľa

4. ŠK  Tatran Betliar

5. ŠK  Kráľ

6. ŠK  Gemerská Poloma

7. ŠK  Revúca

rozpis-zapasov_tabulka.png

Dvojice družstiev a v nich hráči hrajú podľa tohto rozpisu:

rozpis-zapasov_tabulka_2.png

D – domáci   - D1, D2, D3, D4 – hráči v poradí

H – hostia     - H1, H2, H3, H4 – hráči v poradí

Poznámka: pohyb hráčov po šachovniciach podľa chodu hodinových ručičiek

Zápasy jednotlivých kôl:

1. kolo         5. decembra 2015  – Kult.dom Štítnik 8.30 hod

(1) ŠK Baník Štítnik A  -  má voľno

     (2)  ŠK  Baník Štítnik B  -  (7)  ŠK Revúca

     (3)  ŠK  Tornaľa  -  (6)  ŠK  Gemerská Poloma

     (4)  ŠK  Tatran Betliar  -  (5) ŠK  Kráľ

2.kolo         19. decembra  2015  -  MsKS Tornaľa 8.30 hod

(5)  ŠK Kráľ  -  má voľno

(6)  ŠK Gemerská Poloma  -  (4) ŠK Tatran Betliar

(7)  ŠK Revúca  -   (3)  ŠK Tornaľa

(1)  ŠK Baník Štítnik A  -  (2)  ŠK Baník Štítnik B  - odohrajú doma a nahlásia výsledok

3.kolo    16. januára  2016 –  JRD Revúca  o 8.30 hod

(2) ŠK Baník Štítnik B    -  má voľno  

     (3) ŠK Tornaľa  -  (1) ŠK Baník Štítnik A     

     (4) ŠK Tatran Betliar  - (7) ŠK Revúca

     (5)  ŠK Kráľ - (6) ŠK Gemerská Poloma

4.kolo     13. februára  2016  –  Obecný kaštieľ Kráľ o 8:30 hod

(6) ŠK Gemerská Poloma – má voľno

     (7) ŠK Revúca - (5)  ŠK Kráľ

     (1) ŠK Baník Štítnik A -   (4) ŠK Tatran Betliar  

     (2) ŠK Baník Štítnik B - (3) ŠK Tornaľa 

5.kolo  5. marca  2016   –  Kult.dom Gem.Poloma o 8:30 hod

(3) ŠK Tornaľa  -  má voľno

         (4) ŠK Tatran Betliar  -  (2) ŠK Baník Štítnik B

         (5)  ŠK Kráľ -  (1) ŠK Baník Štítnik A  

         (6) ŠK Gemerská Poloma  - (7) ŠK Revúca

6.kolo  9. apríla  2016 – Kultúrny dom Betliar o 8:30

(7) ŠK Revúca – má voľno

         (1) ŠK Baník Štítnik A - (6) ŠK Gemerská Poloma

         (2) ŠK Baník Štítnik B - (5)  ŠK Kráľ

         (3) ŠK Tornaľa   -  (4) ŠK Tatran Betliar   

7.kolo  23. apríla 2016 + bles.turnaj -   Kult.dom Štítnik o 8:00 hod

(4) ŠK Tatran Betliar – má voľno

     (5)  ŠK Kráľ -  (3) ŠK Tornaľa  

     (6) ŠK Gemerská Poloma  - (2) ŠK Baník Štítnik B

     (7) ŠK Revúca -   (1) ŠK Baník Štítnik A   

 

Bleskový turnaj hráčov na súpiskách   

Dňa 23. apríla 2016 na mieste konania posledného kola sa uskutoční aj vyhodnotenie súťaže a vyhlasovanie výsledkov. Tu sa bude hrať aj bleskový turnaj. Bleskový šachový turnaj sa bude hrať  švajčiarskym systémom na 7 kôl –alebo  podľa dohody - s časovým tempom 2x10 minút. Víťaz získa medailu  a titul „Majster Gemera v bleskovom šachu“ okrem toho budú udelené aj vecné ceny - štartovné 1,5 EUR. Právo štartu majú všetci šachisti, ale do celkového hodnotenia bleskovej hry budú zahrnutí hráči na jednotlivých súpiskách.

 

V Tornali dňa 17. novembra  2015

Ing. Polgári Ladislav – riad.súťaže


Príloha

Vytvorené: 10. 1. 2016
Posledná aktualizácia: 12. 3. 2017 6:45
Autor: Ondrej Bašták Ďurán