Navigácia

Obsah

Športová streľba v našej obci

Typ: Športová streľba
terc V tomto článku Vám prinášame pár informácií o športovej streľbe a strelcoch v našej obci.

V našej obci žije a pôsobí niekoľko športových strelcov. Keďže  doteraz nebol v obci založený strelecký klub, sú títo strelci registrovaní v okolitých streleckých kluboch, napriek tomu reprezentujú na súťažiach nie len svoje kluby, ale aj svoju obec. Možno je to pre Vás neznámou, ale strelecký šport má  u nás tradíciu a sú k nemu vedené už deti v školskom veku, kedy majú možnosť stretnúť sa s týmto športom na Základnej škole, kde funguje strelecký krúžok.

Je už tradíciou, že začiatkom roka , v období jarných prázdnin sa v telocvični koná rekreačná súťaž zo vzduchových zbraní – v streľbe na padajúce terče. Súťaž je vedená formou zábavnej streľby pre deti a dospelých. Tu majú možnosť deti prísť do kontaktu so športovou streľbou, ale nie len deti. Súťaže sa zúčastňuje aj dorast a dospelí.

V priebehu školského roka majú žiaci možnosť navštevovať strelecký krúžok, kde pod vedením pána Juraja Dovalu získavajú kontakt s týmto športom a získavajú odborné, technické a manuálne zručnosti pri práci so vzduchovkou a strelivom. Pod odborným dohľadom si ujasňujú techniku streľby a odstraňujú svoje chyby pri mierení, výstrele a streleckom postoji. Odmenou za hodiny tréningu sú žiakom pekné úspechy na súťažiach, kde reprezentujú našu školu a obec s výbornými výsledkami.

Okrem žiakov aktívne pôsobia v tomto športe aj dospelí, ktorí sa venujú  viacerým športovým disciplínam v streľbe. Rozpíšem informácie aspoň o niektorých z nich.

 

MVDr. Viktor Demko:

 • člen Športového streleckého klubu Ochtiná

 • účastník súťaží veľkorážna pištoľ/revolver

 • účastník regionálnych súťaží a streleckej ligy (jednotlivci a družstvá)

 • aktívne pomáha pri organizovaní súťaží

   

Juraj Dovala:

 • vedúci streleckého krúžku pri Základnej škole Gemerská Poloma

 • venuje sa práci s mládežou a vychováva juniorov pre súťaže žiakov

 • člen Športového klubu Polície Rožňava

 • účastník Regionálnej ligy Malá odstreľovačka, (jednotlivci a družstvá)

 • aktívne pomáha pri organizovaní súťaží

   

Ján Kolesár:

 • člen Športového klubu Polície Rožňava

 • účastník Regionálnej ligy Malá odstreľovačka, (jednotlivci a družstvá)

 • aktívne pomáha pri organizovaní súťaží

 

Adrian Gallo:

 • zakladateľ asociácie SAFTA na Slovensku (vzduchovkové športy)

 • člen Športového klubu Polície Rožňava

 • účastník niekoľkých ročníkov vzduchovkovej ligy Field Target na Slovensku

 • účastník Majstrovstiev sveta vo Field Target (Maďarsko 2010 a Taliansko 2011)

 • účastník Grand Prix Europe Hungary vo Field Target (Maďarsko 2011, 2012)

 • účastník Regionálnej ligy Malá odstreľovačka, (jednotlivci a družstvá)

 • účastník súťaží veľkorážna pištoľ/revolver

 • organizátor súťaží veľkorážna pištoľ/revolver

 • organizátor Regionálnej ligy Malá odstreľovačka

 

Priaznivci športovej streľby sa viac môžu dočítať na stránkach zameraných na jednotlivé disciplíny:

Vzduchovková streľba - disciplína Field target: http://www.ft-hft.sk

Športové strelecké kluby a súťaže v našom regióne: http://www.sportovastrelba.sk

 

Aktuálne majú naši strelci zimnú pauzu medzi  sezónami a tak sa aktivity uberajú smerom k založeniu vlastného streleckého klubu pod názvom - Športový strelecký klub Gemerská Poloma.  O ďalšom vývoji Vás budeme informovať.

 

 

 


Vytvorené: 18. 1. 2016
Posledná aktualizácia: 11. 7. 2016 8:47
Autor: Adrian Gallo