Sviatok

Meniny má Levoslav, Leodegar, Levoslava, Dugo

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE: 5
DNES: 166
TÝŽDEŇ: 3062
CELKOM: 1066682

STRAVOVANIE V OBCI

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

1Jedálny lístok

Kontakt

KUCHYŇA A JEDÁLEŇ GEMER 

Jedálny lístok

Kontakt

Športové kluby v obci

futbalový klub

Stránky šachového klubu

Stránky ŠSK Gemerská Poloma

Stolnotenisový klub Gemerská Poloma

Navigácia

Obsah

ŽIADOSTI A TLAČIVÁ

ŽIADOSTI A TLAČIVÁ

Žiadosť - kúpa/predaj/zámena/prenájom nehnuteľného majetku Stiahnuté: 534x

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuté: 415x

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 669x

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 369x

Žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 498x

Prehlásenie stavebného dozora Stiahnuté: 391x

Prehlásenie kvalifikovanej osoby Stiahnuté: 382x

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 448x

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 626x

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby Stiahnuté: 358x

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 376x

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 455x

Žiadosť o vydanie povolenia na pripojenie na miestnu komunikáciu, resp. zriadenie vjazdu na miestnu komunikáciu Stiahnuté: 362x

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie Stiahnuté: 467x

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 147x

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb Stiahnuté: 147x

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia za predchádzajúci rok Stiahnuté: 179x

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 282x

Návrh na vydanie rozhodnutia o chránenej časti krajiny Stiahnuté: 145x

Návrh na vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere Stiahnuté: 161x

Stránka