Sviatok

Meniny má Zina, Dobromír, Hostimil, Hostirad, Hostislav, Hostisvit, Teobald, Dobromíra, Hostimila, Hostislava

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 4
DNES: 144
TÝŽDEŇ: 1704
CELKOM: 1002772

STRAVOVANIE V OBCI

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

1Jedálny lístok

Kontakt

KUCHYŇA A JEDÁLEŇ GEMER 

Jedálny lístok

Kontakt

Športové kluby v obci

futbalový klub

Stránky šachového klubu

Stránky ŠSK Gemerská Poloma

Stolnotenisový klub Gemerská Poloma

Navigácia

Obsah

ŽIADOSTI A TLAČIVÁ

ŽIADOSTI A TLAČIVÁ

Žiadosť - kúpa/predaj/zámena/prenájom nehnuteľného majetku Stiahnuté: 499x

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuté: 397x

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 650x

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 351x

Žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 479x

Prehlásenie stavebného dozora Stiahnuté: 370x

Prehlásenie kvalifikovanej osoby Stiahnuté: 365x

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 425x

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 597x

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby Stiahnuté: 339x

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 355x

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 426x

Žiadosť o vydanie povolenia na pripojenie na miestnu komunikáciu, resp. zriadenie vjazdu na miestnu komunikáciu Stiahnuté: 347x

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie Stiahnuté: 449x

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 129x

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb Stiahnuté: 128x

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia za predchádzajúci rok Stiahnuté: 163x

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 257x

Návrh na vydanie rozhodnutia o chránenej časti krajiny Stiahnuté: 130x

Návrh na vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere Stiahnuté: 144x

Stránka