Sviatok

Meniny má Henrieta, Gerhard, Tristan, Desdemona, Eta

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:362
TÝŽDEŇ:672
CELKOM:1270844

STRAVOVANIE V OBCI

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

1Jedálny lístok

Kontakt

KUCHYŇA A JEDÁLEŇ GEMER 

Jedálny lístok

Kontakt

Športové kluby v obci

futbalový klub

Stránky šachového klubu

Stránky ŠSK Gemerská Poloma

Stolnotenisový klub Gemerská Poloma

Navigácia

Obsah

ŽIADOSTI A TLAČIVÁ

ŽIADOSTI A TLAČIVÁ

Žiadosť - kúpa/predaj/zámena/prenájom nehnuteľného majetku Stiahnuté: 633x

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuté: 494x

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 752x

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 431x

Žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 571x

Prehlásenie stavebného dozora Stiahnuté: 478x

Prehlásenie kvalifikovanej osoby Stiahnuté: 451x

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 532x

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 749x

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby Stiahnuté: 428x

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 448x

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 557x

Žiadosť o vydanie povolenia na pripojenie na miestnu komunikáciu, resp. zriadenie vjazdu na miestnu komunikáciu Stiahnuté: 429x

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie Stiahnuté: 538x

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 224x

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb Stiahnuté: 213x

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia za predchádzajúci rok Stiahnuté: 250x

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 379x

Návrh na vydanie rozhodnutia o chránenej časti krajiny Stiahnuté: 216x

Návrh na vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere Stiahnuté: 228x

Stránka