Navigácia

Obsah

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky

Typ: ostatné
Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. týmto vyzýva
všetkých vlastníkov* nehnuteľností v katastrálnom území v správe obce Gemerská Poloma, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia VN/VVN vo vlastníctve spoločnosti VSD, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov.

Príloha

Vytvorené: 19. 9. 2022
Posledná aktualizácia: 19. 9. 2022 15:36
Autor: