Menu
Obec Gemerská Poloma
Gemerská Poloma

Opatrovateľská služba II.

Loga           

 

„Zlepšenie dostupnosti opatrovateľskej služby v obci Gemerská Poloma“

 

Obec Gemerská Poloma realizov dopytovo-orientovaný projekt:

 

Operačný program:   Ľudské zdroje

Kód výzvy:                 OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01

Kód projektu:              312081BJH1

Názov projektu:          Zlepšenie dostupnosti opatrovateľskej služby v obci Gemerská Poloma

Realizácia projektu:    04.2021 – 03.2023

Rozpočet projektu:     27 200,00 €

Spolufinancovanie:     0 %

Cieľová skupina:       

1. Deti (maloleté osoby) a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby; - seniori, resp. obyvatelia našej obce so zdravotným znevýhodnením, ktorým bolo na základe rozhodnutia predelená opatrovateľská pomoc zo strany obce.

2. Zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom sektore – pôvodní, resp. noví zamestnanci pre výkon opatrovania.

Ciele projektu:           

Cieľom projektu bolo zabezpečiť rozvoj životnej úrovne cieľových skupín a zlepšiť prístup  ku kvalitným a cenovo prístupným sociálnym službám prostredníctvom poskytovania opatrovateľskej služby v obci Gemerská Poloma. Uvedený cieľ prispel k predchádzaniu umiestňovania klientov do zariadení sociálnych služieb, kedy často práve zmena domáceho prostredia nepriaznivo vplýva na ich celkový psychický a zdravotný stav. Prostredníctvom odborne poskytovanej opatrovateľskej služby sa zlepšila kvalita života seniorov a zdravotne postihnutých občanov, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu. Tento cieľ bol kontinuálne zabezpečovaný prostredníctvom udržania jedného existujúceho pracovného miesta a prostredníctvom vytvorenia jedného pracovného miesta opatrovateliek, čím teda priamo ovplyvnil zamestnanosť. Obe opatrovateľky disponovali potrebnou odbornou kvalifikáciou nevyhnutnou na výkon tohto povolania, pričom opatrovateľskú službu vykonávali na kvalitnej a kvalifikovanej úrovni ocenenou spätnou väzbou od opatrovaných klientov. 

Aktivity projektu:         

Hlavnou aktivitou projektu bolo „Poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí“. Hlavná aktivita sa vykonávala počas 24 mesiacov realizácie projektu, pričom plánované merateľné ukazovatele projektu boli v zmysle pragmatických očakávaní obce nastavené na výkon opatrovateľskej služby prostredníctvom dvoch opatrovateľov v domácom prostredí u minimálne troch klientov.

V období od 12/2021 do konca 07/2022 bola opatrovateľská služba vykonávaná dvoma opatrovateľkami u troch klientiek. Od začiatku 08/2022 pribudla ešte jedna opatrovaná klientka, t. j. opatrovateľskú službu vykonávali dve opatrovateľky u štyroch opatrovaných klientiek, čím došlo k prekročeniu merateľného ukazovateľa o jedného klienta. Od 02/2023 došlo zo zdravotných dôvodov k zníženiu počtu opatrovaných klientov o jednu osobu, čím musela byť jedna opatrovateľka so zostávajúcou jednou klientkou z projektu vyradená. Vzhľadom k tomu, že naďalej mohla vykonávať opatrovateľskú službu iba pre jedného klienta v rámci polovičného úväzku, do projektu už spätne nevstúpila. Obec využila v rámci projektu aj možnosť spätnej oprávnenosti výdavkov, a to v období od 04/2021 do 11/2021, kedy bola refundovaná mzda jednej opatrovateľky, ktorá počas obdobia spätnej oprávnenosti zabezpečovala opatrovateľskú starostlivosť na plný úväzok u dvoch opatrovaných klientiek. Obec počas implementácie projektu riadne dodržiavala všetky princípy rovnakého zaobchádzania, rovnosti a nediskriminácie.

Výsledky projektu:           

Realizácia projektu prispela v obci Gemerská Poloma k:

  • zvýšeniu informovanosti verejnosti o opatrovateľskej službe,
  • podpore zotrvania odkázaných osôb v prirodzenom domácom prostredí,
  • poskytovaniu domácej opatrovateľskej služby v potrebnom rozsahu pri udržaní vysokej kvality,
  • podpore samostatnosti odkázaných osôb, posilneniu ľudskej dôstojnosti,
  • rozvoju kvalitnej opatrovateľskej služby v domácich podmienkach ako alternatívy k pobytovým sociálnym službám pre občanov s vyšším stupňom odkázanosti, prevencia vyčerpania členov prirodzenej sociálnej siete pri čakaní na uvoľnenie miesta v pobytových službách,
  • podpore zosúladenia pracovného a rodinného života členov rodín odkázaných fyzických osôb,
  • vytváraniu podmienok prostredníctvom kvalitného poradenstva a následne poskytovanej domácej opatrovateľskej služby pre zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzických osôb a ich rodín viesť samostatný život,
  • rozširovanie spektra sociálnych služieb pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a nepriaznivým zdravotným stavom,
  • podpore odborného rozvoja pracovníkov v pozícii opatrovateľ/opatrovateľka s dôrazom na poskytovanie kvalitnej sociálnej služby v prirodzenom prostredí klienta.

Implementácia projektu v plnom rozsahu splnila očakávania obce a pomohla k udržateľnému nastaveniu poskytovania opatrovateľskej služby na území obce aj po jeho ukončení, čo je jej zámerom. 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

www.esf.gov.sk, www.employment.gov.sk

Obec

Sviatok

Meniny má Júlia, Juliána, Liana, Rita

Staré dvory

Názvy starých dvorov na území obce Gemerská Poloma

STRAVOVANIE V OBCI

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

1Jedálny lístok

Kontakt

KUCHYŇA A JEDÁLEŇ EUROGASTRO 

Jedálny lístok

Kontakt

Facebook

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

google-play-downloadapp-store-download

NATUR-PACK

naturpack

Aktuálne počasie

dnes, streda 22. 5. 2024
mierny dážď 18 °C 15 °C
štvrtok 23. 5. slabý dážď 21/14 °C
piatok 24. 5. mierny dážď 23/13 °C
sobota 25. 5. mierny dážď 23/12 °C

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:343
TÝŽDEŇ:1014
CELKOM:1339761

Fotogaléria

Športové kluby v obci