Obsah

Prvé zasadanie Riadiaceho výboru projektu

8.apríla 2013 zasadal v Gemerskej Polome Riadiaci výbor projektu Kanalizácia Gemerská Poloma I. a II. stavba. Na zasadaní sa zúčastnili nominovaní zástupcovia Úradu vlády SR ako Národného kontaktného bodu pre Švajčiarsky finančný mechanizmus, Ministerstva životného prostredia a obce Gemerská Poloma. Na svojom prvom zasadnutí Riadiaci výbor zobral na vedomie informácie o stave realizácie projektu, konštatoval časový posun projektu vzhľadom na zložitý proces prípravy podmienok verejného obstarávania a navrhol harmonogram prác do konca roku 2013 tak, aby realizačné práce na projekte začali už v októbri tohto roku.
Plánovaný harmonogram prác na rok 2013:

do 31.5.2013
- zverejnenie súťažných podmienok verejného obstarávania
jún 2013
- informovanie obyvateľov o projekte prostredníctvom miestnej tlače
do 31.8.2013
- vyhodnotenie ponúk verejného obstarávania
do 31.9.2013
- vyhodnotenie procesu verejného obstarávania Národným kontaktným bodom
- podpis zmluvy s vybraným dodávateľom
október 2013
- začatie stavebných prác

riadiaci výbor