Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.07.2019

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Z-SOC 9/2019

0,20 EUR

Mária Hatvaníková

Obec Gemerská Poloma

19.07.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

MPA289

10,00 EUR

Štefánia Antalová

Obec Gemerská Poloma

19.07.2019

Zmluva o zabezpečení ubytovania

49/2019

8,00 EUR

Mária Badinová

Obec Gemerská Poloma

16.07.2019

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Z-SOC 8/2019

0,20 EUR

JUDr. Štefan Dovčík

Obec Gemerská Poloma

15.07.2019

Mandátna zmluva

60/2019

1 800,00 EUR

Urban Planning s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

11.07.2019

Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu

47/2019

200,00 EUR

Ivan Savka

Obec Gemerská Poloma

10.07.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPA64

20,00 EUR

Iveta Gunárová

Obec Gemerská Poloma

02.07.2019

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 51/2019

Neuvedené

Miloš Cina

Obec Gemerská Poloma

01.07.2019

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 684/2019

Neuvedené

OCTOPUS INVEST s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

28.06.2019

Zmluva o zabezpečení ubytovania

45/2019

8,00 EUR

M&M PAL, s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

27.06.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly MDaVSR na rok 2019

46/2019

3 960,00 EUR

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Obec Gemerská Poloma

25.06.2019

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 411/2019

Neuvedené

Anna Kóšová

Obec Gemerská Poloma

25.06.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

57/2019

1 000,00 EUR

Fond na podporu umenia

Obec Gemerská Poloma

21.06.2019

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 249/2019

Neuvedené

Mária Štrignerová

Obec Gemerská Poloma

21.06.2019

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 67/2019

Neuvedené

Vladimír Gunár

Obec Gemerská Poloma

20.06.2019

Dohoda o umiestnení, rekonštrukcii, obnove a prevádzky objektu štátnej hydrologickej siete

84/2019

Neuvedené

Slovenský hydrometeorologický ústav

Obec Gemerská Poloma

18.06.2019

Zmluva o zabezpečení ubytovania

43/2019

8,00 EUR

Michal Široký

Obec Gemerská Poloma

10.06.2019

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 564/2019

Neuvedené

Mikuláš Ronec

Obec Gemerská Poloma

07.06.2019

Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu

42/2019

160,00 EUR

Valéria Kalisová

Obec Gemerská Poloma

05.06.2019

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

44/2019

Neuvedené

Východoslovenská vodárenská spoločnosť Košice

Obec Gemerská Poloma

04.06.2019

Dohoda č. 19/43/012/4

41/2019

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Gemerská Poloma

03.06.2019

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 246/2019

Neuvedené

Ing. Ján Kušnier

Obec Gemerská Poloma

03.06.2019

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 348/2019

Neuvedené

Jana Bartková

Obec Gemerská Poloma

31.05.2019

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

59/2019

Neuvedené

Stanislav Lisák

Obec Gemerská Poloma

31.05.2019

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

51/2019

32,50 EUR

KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Gemerská Poloma

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: